Nowy
CARBOHUMIC

CARBOHUMIC

Nowy produkt

Stymulator wzrostu Carbohumic przeznaczony jest do stosowania w uprawie roślin warzywnych, w celu stymulacji ich wzrostu oraz zwiększenia świeżej i suchej masy roślin (zwiększenia plonowania), uzyskania prawidłowego pokroju, zwiększenia i równomierności wzrostu i kwitnienia roślin. Carbohumic może być stosowany dolistnie, jak również doglebowo, przedwegetacyjnie i pogłównie.

35,00 zł brutto.

Carbohumic jest atestowanym gęstym ekstraktem z węgla brunatnego - leonardytów barwy ciemnobrunatnej, zawierającym 80 - 95% kwasów humusowych, huminowych i fulwowych, a także znaczące ilości makro i mikroelementów, o zasadowym odczynie. W wodzie tworzy koloidalną zawiesinę nie blokującą systemów fertygacyjnych i dysz opryskiwaczy. Humusowe substancje koloidalne wykazują właściwości sorpcyjne i chelatujące, co zwiększa dostępność dla roślin składników pokarmowych. CARBOHUMIC, jako aktywny składnik próchnicy, w efekcie synergistycznie wpływa pozytywnie na strukturę gleb i podłoży, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, poprawia żyzność, odżywianie, wigor i plonowanie roślin.

Przeznaczenie

CARBOHUMIC znajduje szerokie zastosowanie w produkcji roślin ozdobnych, warzywnych, szkółkarskich, sadowniczych i rolniczych uprawianych w różnych systemach w warunkach szklarniowych i polowych. Stosowany jest doglebowo przed założeniem upraw, w celu poprawy i użyźniania podłoży i gleb, zwłaszcza zdegradowanych i użytkowanych ekologicznie oraz pogłównie – dolistnie w okresie wzrostu i rozwoju roślin. Zaleca się do moczenia – inkrustacji podczas zaprawiania nasion, bulw i cebul – bryły korzeniowej sadzonek i korzeni różnych grup roślin. Jest efektywny w pojemnikowych uprawach hydroponicznych
w podłożach organicznych i gruntowych. Stosowany jest w formie oprysku w trakcie wegetacji do stymulującego oddziaływania na część nadziemną roślin i jednocześnie na właściwości gleby. Szczególnie przydatny jest do podlewania w trakcie produkcji materiału nasadzeniowego rozsad i sadzonek w multiplatach i pojemnikach.

                        Zalety i działanie 

 • Stymuluje wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy), zwiększa stopień rozwoju systemu korzeniowego i suchej masy plonu
 • Stymuluje enzymy roślin i zwiększa ich produkcję
 • Wzbogaca glebę w substancje organiczne i mineralne
 • Zwiększa naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki
 • Stymuluje wzrost korzeni, przez co zwiększa pobieranie składników pokarmowych
 • Zwiększa oddychanie korzeniowe
 • Rozluźnia gleby zwięzłe i poprawia ich przewietrzanie
 • Zwiększa zawartość witamin i minerałów w roślinach
 • Pogrubia ściany komórkowe w owocach przedłużając ich okres przechowywania i przydatności do sprzedaży
 • Zwiększa zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność
 • Poprawia jakość plonu; wygląd i wartość odżywczą
 • Modyfikuje strukturę gleby
 • Zwiększa pojemność wodną gleby, a przez to zmniejsza zagrożenie suszą
 • Poprawia strukturę oraz zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych
 • Neutralizuje pH gleby
 • Zatrzymuje rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejsza ich wypłukiwanie
 • Zwiększa konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin
 • Zwiększa pobieranie azotu przez rośliny.

Korzyści wynikające ze stosowania preparatu CARBOHUMIC

 

Ekologiczne:

 • CARBOHUMIC skutecznie użyźnia i wzbogaca glebę w naturalne związki próchniczne
 • Kwasy humusowe wnoszone do gleby wraz z preparatem CARBOHUMIC ograniczają wypłukiwanie mineralnych związków nawozowych, zwłaszcza azotu
 • Kwasy humusowe stanowią naturalny bufor sorpcyjny zapobiegający nadmiernemu zasoleniu gleb, niekorzystnie oddziałującemu (np. formy amonowej azotu NH4+) na rozwój i fizjologiczne funkcjonowanie systemu korzeniowego
 • Próchnicowe koloidy przeciwdziałają erozji gleb, stymulują jednocześnie rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza fazy włośnikowej
 • Próchnica w płynie, w odróżnieniu od nawozów mineralnych, nie zagraża przenawożeniu, ponieważ jest naturalną substancją organiczną, nie wymaga okresu karencji po zastosowaniu
 • Kwasy humusowe wspomagają system odpornościowy roślin, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na niekorzystne warunki pogodowe (w tym niedobory wody), szkodniki i choroby
 • Przyczyniają się do zwiększenia aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych
  i korzystnej równowagi biologicznej w strefie systemu korzeniowego
 • Pierwiastki szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi jak: aluminium i szereg metali ciężkich nie są pobierane przez rośliny, ponieważ są wiązane i neutralizowane przez kwasy humusowe

 

Ekonomiczne:

 • Kwasy humusowe zawarte w preparacie chelatują składniki odżywcze dostępne
  w glebie, zwłaszcza żelazo, do form łatwo przyswajalnych dla roślin. Składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na środki ochrony roślin i nawozy sztuczne nawet o 30%
 • Akumulacja materii organicznej – w postaci dostarczonych kwasów humusowych –  zapobiega szybkiemu przenikaniu wody do głębszych warstw ziemi, szczególnie
  w przypadku gleb lekkich. Koloidy próchniczne pęczniejąc wiążą wodę, przez co zapotrzebowanie może być zredukowane o 50%, zwłaszcza w rejonach suszy
 • Regularne stosowanie kwasów humusowych wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co bezpośrednio przekłada się na opłacalność upraw
 • Wyższa zawartość materii organicznej wzmacnia smak pozyskanych zbiorów, a także zwiększa w nich zawartość zwłaszcza witamin i soli mineralnych, pogrubia ściany komórkowe w owocach, co zapewnia lepsze przechowywanie i odporność na uszkodzenia oraz trwałość w obrocie handlowym
 • Wegetacja roślin przebiega dynamicznie, a plonowanie zaczyna się nawet o ok. 10 dni wcześniej
 • CARBOHUMIC jest atestowanym preparatem dopuszczonym do stosowania
  w rolnictwie ekologicznym, co zwiększa potencjał i atrakcyjność sprzedaży zebranych produktów

 

Aktywność biologiczna węgla brunatnego jest nawet kilkukrotnie wyższa niż w przypadku pozostałych najczęściej stosowanych nośników substancji humusowych.

 

Nawóz / materiał

Zawartość węgla organicznego

Zawartość substancji organicznej

Obornik bydlęcy

8-9%

15%

Kompost z odpadów zielonych

10%

17%

Kompost z przydomowego ogródka

2-5%

5-10%

Węgiel brunatny

40-50%

>80%

 

STOSOWANIE CARBOHUMIC

 • Moczenie cebul, bulw i zaprawianie materiału siewnego podczas inkrustacji
  w roztworze 0,5 - 1%
 • Moczenie korzeni i bryły korzeniowej oraz 2 - 3-krotne podlanie rozsad w multiplatach
  w stężeniu 1 - 2%
 • Wraz z fertygacją truskawki, borówki, malin, warzyw i roślin ozdobnych uprawianych
  w pojemnikach i matach np. kokosowych, podawać 3 - 4-krotnie w okresie wegetacji powtarzając zabieg w odstępach 2 - 4 tygodniowych w stężeniu ok. 0,3%, jednorazowo
  w ilości ok. 100 ml roztworu na roślinę
 • Oprysk powierzchni gleb przed siewem lub sadzeniem rozsad w ilości 20-40 l/ha
  z użyciem ok. 400 l roztworu roboczego
 • Oprysk z początkiem ruszania wegetacji upraw polowych; truskawek, warzyw i różnych gatunków roślin rolniczych w dawce ok. 20 l/ha w 400 l wody i następnie 2 - 3-krotny
  w czasie wegetacji  przeznaczając ok. 10 l/ha/400 l wody
 • jako dodatek do oprysków środkami ochrony i dokarmiania dolistnego w ilości 100 - 200 ml/100 l roztworu

 

Uwagi

 • Preparat w pojemniku, przed użyciem silnie wstrząsnąć
 • Sporządzanie cieczy użytkowej – określoną ilość preparatu wstępnie rozpuścić
  w niewielkiej ilości wody i następnie wlać do zbiornika z wodą ciągle mieszając roztwór
 • Nie należy rozpuszczać w roztworach stężonych nawozów, z dodatkiem olejów, kwasów, środków zakwaszających i z udziałem saletry wapniowej
 • W wypadku łącznego stosowania w roztworach nawozowych do dokarmiania dolistnego i z pestycydami wymagane jest wcześniejsze wykonanie testu sprawdzającego stabilność roztworu i ewentualną fitotoksyczność.
 • Po oprysku Carbohumikiem może wystąpić plamienie liści i owoców, co nie jest szkodliwe jedynie obniża wartość dekoracyjną i handlową
 • Stosując Carbohumic przy pomocy mieszalników czy dozowników proporcjonalnych preparat należy sporządzić w oddzielnym zbiorniku i dozować w odpowiednim rozcieńczeniu wraz z pożywką
 • Nie stosować na zamarzniętą lub zalaną glebę oraz podczas intensywnych opadów deszczu
 • Termin ważności preparatu: 24 miesiące
 • PH 8-11
 • Przytoczone stosowanie, dawki, stężenia i częstotliwość należy traktować orientacyjnie-przykładowo, ponieważ uzależnione jest to od gatunku i fazy rozwoju roślin, sposobu i warunków uprawy, próchnicy w glebie czy podłożu i innych czynników

 

PRZECHOWYWANIE

 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w dodatniej temperaturze od 0⁰C do 30⁰C
 • Nie przechowywać razem z żywnością i paszami dla zwierząt
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • W przypadku oblania skóry, zmyć obficie wodą z mydłem
 • W przypadku zanieczyszczenia oczu, przepłukać dużą ilością wody, a przy podrażnieniu skontaktować się z lekarzem
 • Opróżnione opakowanie traktować jako odpad komunalny

Uprawy polowe warzyw

W uprawach polowych stosować oprysk gleby przed siewem lub sadzeniem w dawce 3L/ 100L wody (roztwór 3%), wydatek cieczy roboczej 300-400L/ha (4L/ha). Oprysk dolistny stymulatorem należy stosować trzykrotnie:

 • pierwszy oprysk we wczesnych fazach rozwojowych (wykształcone 2-3 liście właściwe),
 • drugi po 10-14 dniach w dawce 1L/100L wody (roztwór 1%), wydatek cieczy roboczej 300-400L/ha (jednorazowo 4L/ha),
 • trzeci zabieg w momencie warunków stresowych.

 

Uprawy warzyw pod osłonami

 • Faza rozsady - stymulator stosujemy w trakcie produkcji rozsady i w uprawie warzyw na miejscu stałym. Rozsadę opryskujemy we wczesnej fazie rozwojowej (wykształcony pierwszy lub drugi liść właściwy) i bezpośrednio przed sadzeniem roślin na miejsca stałe – stężenie 0,5% (5ml/1L wody)
 • Uprawa na miejscu stałym - przed sadzeniem opryskujemy podłoże lub glebę roztworem 3% (3L/100L wody, 12L/ha). Po 10 dniach od sadzenia opryskujemy rośliny roztworem o stężeniu 1% (4L/ha). Następnie co 10-14 dni można wykonać 2-3 krotne zabiegi nalistne roztworem o stężeniu 0,8% (3L/ha)
Worki (kg)(L)/ Paczki (kg) 1L, 5L , 20L
Oryginalnie zapakowane Tak
Paleta Bezzwrotna
Skład Związki organiczne: kwasy huminowe kwasy fulwowe i huminy
pH 8-11
termin ważności 2 lata

No Opinie klientów w tej chwili.

Napisz recenzję

CARBOHUMIC

CARBOHUMIC

Stymulator wzrostu Carbohumic przeznaczony jest do stosowania w uprawie roślin warzywnych, w celu stymulacji ich wzrostu oraz zwiększenia świeżej i suchej masy roślin (zwiększenia plonowania), uzyskania prawidłowego pokroju, zwiększenia i równomierności wzrostu i kwitnienia roślin. Carbohumic może być stosowany dolistnie, jak również doglebowo, przedwegetacyjnie i pogłównie.

Produkty Powiązane